به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این جلسه پس از گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مختصات بودجه سال 1399، منابعی درآمدی و مصارف هزینه ای و تاثیرات اصلاحات ساختاری بودجه بر بودجه سال 1399، مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: