به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگذاری برنا، «عباس عبدی»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در نشست «شورش حاشیه بر متن»، در ارزیابی و تحلیل خود از اعتراضات اخیر گفت: یکی از رویکردهای مطرح در تحلیل و ارزیابی اعتراضات اخیر، رویکرد امنیتی است که از جذابیت بالایی برخوردار است. در این رویکرد منشا اعتراضات عوامل خارجی و معاند نظام معرفی می شوند.

او افزود: بر اساس این رویکرد در مورد علت اعتراضات دو حالت را می توان در نظر گرفت. براساس اولین حالت که مورد قبول تعداد زیادی است، اتفاقات فارغ از همه مقدماتی که داشته، توطئه بوده است. همچنین تخریب های صورت گرفته توسط افرادی انجام شده است که از قبل آموزش دیده اند.

عبدی با بیان اینکه "برخی می گویند این برنامه برای چهار ماه آینده بوده که قضیه بنزین باعث شده به صورت نارس اتفاق بیافتد" تصریح کرد: با توجه به اینکه دستگاه اطلاعاتی ایران قوی است، اگر چنین چیزی را بپذیرند قبل از هر چیز شکست خودشان را اثبات کرده اند، که مهم ترین دلیل آن تمرکز بیش از حد به نیروهای مدنی است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: وقتی تمرکز زیادی به نیروهای مدنی شود نمی توان به روابطی که در جامعه در حال شکل گیری است، تسلط پیدا کرد لذا این یک شکست محسوب می شود. اما اگر براساس حالت دوم که اعتراضات را برمبنای عصبانیت مردم و فارغ از تفکر امنیتی، بررسی می‌کند، مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم، این هم شکست محسوب می شود چرا که نشان می دهد دستگاه امنیتی نتوانسته اند، نبض جامعه را به درستی کنترل کنند.

او با اشاره به اینکه "نظامی که مبتنی بر کنترل امنیتی باشد، نمی تواند نبض جامعه را بگیرد" خاطرنشان کرد: در سایر جوامع این نبض به صورت آشکار و از طریق رسانه ها اعلام می شود.

این  فعال سیاسی با طرح این نکته که "در این اتفاقات همیشه عده ای سوار می شوند و همراهی می کنند" گفت: نکته اساسی که دستگاه های اداره کننده کشور اعم از امنیتی، تحلیلی و اطلاعاتی باید به آن بپردازند این است که چرا برخی در برابر این اتفاقات سکوت کرده اند و هیچ مخالفتی با آن انجام نداده اند.

عبدی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه امید اجتماعی و امید فردی در جامعه کاهش یافته است، از منظر جامعه شناسی بنیان اصلی اعتراضات بی اعتمادی و نداشتن امید به آینده، است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: