«علی اکبر فرازی» دیپلمات سابق کشورمان، در خصوص تاثیر تغییر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  و انتخاب جوزف بورل به عنوان جایگزین موگرینی، بر روابط ایران و اتحادیه اروپا به خبرنگار سیاسی برنا گفت: تغییر مسئولین در سازمان‌های چندجانبه و در رأس آنها در اتحادیه اروپا، تابع قواعد و مقرراتی است که اتفاق می‌افتد.

او ادامه داد: اینک زمان رفتن خانم موگرینی، به عنوان مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا رسیده است. حضور افراد به عنوان سیاستگذار نیست بلکه به عنوان مجری سیاست‌های اتحادیه است.

 فرازی با اشاره به اینکه مسئولین سیاست خارجه اتحادیه اروپا تنها بر نحوه اجرای سیاست‌های ابلاغی، نظارت می‌کند، تصریح کرد: اگر تصور کنیم با جا به جایی افراد تغییرات عمده ای در سیاست‌های اعلامی ایجاد می‌شود، تصور درستی نیست چراکه سیاست‌های اعلامی در حقیقت توسط ارگان‌های بالادستی تدوین می‌شود و به مسئول سیاست خارجه برای اجرا ابلاغ می‌شود. البته به این معنا نیست که مسئول سیاست خارجه از خودش اراده ای برای نحوه اجرا نداشته باشد.

این دیپلمات سابق کشورمان با اشاره به نقش مسئول قبلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برجام افزود: موگرینی سیاست سازنده و مثبتی در قبال برجام و تحولات ناشی از آن داشت و تا انتها بر مسیری که ترسیم کرده بود، ایستادگی کرد. برای مسئول جدید ابتدا آرزوی موفقیت و سپس آرزوی عدم تاثیر پذیری از فشارهای بیرونی را دارم.

او در پاسخ به اینکه برآورد شما از نحوه عملکرد بورل به ویژه در قبال برجام و اینستکس چگونه است، خاطرنشان کرد: از جمله پروژه‌های پیش روی ایشان بحث برجام و راه اندازی اینستکس است. در حال حاضر برای قضاوت زود است و باید عملکرد بورل را مشاهده کرد.

فرازی با اشاره به بحث زمان راه‌اندازی اینستکس ادامه داد: اتحادیه اروپا تاکنون تلاش فراوانی برای راه اندازی اینستکس به کار برده است و با پیوستن 6 کشور جدید به اینستکس باید امیدوار بود که اتفاق مثبتی در این زمینه شکل بگیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: