به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، پس از نشست استانداران در جمع خبرنگاران گفت: امروز در خدمت استانداران بودیم با توجه به ثبت نام نامزدهای مجلس، مقرر شد که استانداران محترم در این جلسه حضور پیدا کنند تا گزارشات آمادگی را از استانداران داشته باشیم و متناسب با شرایط جهت هماهنگی و تعامل اقدامات لازم، با سایر دستگاه ها  را نیز داشته باشیم. در مورد حوادث اخیر هم، استانداران گزارشاتی از محل ماموریت خود ارایه کردند و از هر استان به صورت جداگانه گزارش ارائه شد. قرار شد، استانداران جمع بندی در این زمینه را به وزارت کشور ارائه دهند.

او ادامه داد: تحریم، آثار خود را دارد اما همه همگام با دولت در کنار دولت هستند.

او افزود: همانگونه که مردم با آمدن به میدان از کسانی که باعث شرارت شدند اعلام انزجار کردند این بار هم باید بتوانیم با استفاده از هماهنگی، امنیت مردم را تامین کنیم. علی رغم همه اقداماتی که از سوی دشمنان انجام شد باید بگوییم مردم پشتوانه انقلاب هستند. علی رغم همه شرایطی که در کشور داریم مردم درک کردند و همگام با دولت پشت سر رهبری ایستادند و با اراده خود نشان دادند که پشتوانه انقلاب، هستند.

وزیر کشور ادامه داد: امیدوارم کسانی که در خصوص حوادث اخیر به علت عدم اطلاع و جهل نسبت به موضوع تاکنون قضاوت هایی داشتند، بتوانند قضاوت های قابل تاملی داشته باشند. حتما توضیحات بیشتری درباره این حوادث ارائه خواهد شد. برخی جریانات، تلاش کردند تا از این وضعیت استفاده کنند اما مردم آگاه هستند. در واقع  نباید این موضوع را در چارچوب رقابت های سیاسی و مصلحت اندیشی و منفعت اندیشی سیاسی نگاه کرد و همه باید برای امنیت و سربلندی کشور تلاش کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: