دکتر حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد .

لینک کوتاه خبر