«علی گلمرادی»، نماینده مردم ماهشهر و امیدیه در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا، درباره «در راس امور نبودن مجلس» گفت: این دوستانی که ادعا دارند مجلس در رأس امور نیست آنها باید زیر سوال بروند. اختیارات قانونی و مسئولیت‌هایی که متوجه مجلس است قانونا بیانگر در راس امور بودن مجلس است اما برخی دوستان با تفسیرهای غلط در رأس امور بودن را خدشه‌دار می‌کنند.

او در ادامه بیان کرد: در راس امور بودن مجلس بدین معنا نیست که همه مسائل و امورات در دست مجلس است. در این کشور تقسیم کار به درستی صورت گرفته و مسئولیت‌ها تعریف شده و جایگاه‌ها مشخص است. نگاه به مجلس به این معناست که عمده مسائل و موضوعات کشور وابسته به قوانین حاکم بر کشور است که همه‌ از مجاری مجلس می‌گذرد.

گلمرادی گفت: یک مسئولیت دیگر مجلس بعد نظارتی است، بعد نظارتی اگر به خوبی انجام شود خیلی از مسائل و دغدغه‌ها حل می‌شود و از این منظر است که می‌گوئیم مجلس در رأس امور قرار دارد. وقتی افراد کم اراده و ضعیف وارد مجلس می‌شوند عاملی برای تضعیف و ناکارآمدی مجلس می‌شوند. امیدوارم در مجلس یازدهم با انتخاب درستی که از جانب مردم صورت می‌گیرد افراد مجرب، با اراده، مجلس باور، قانون باور و قانون‌مدار وارد مجلس شوند تا دغدغه‌هایی که عامل اساسی عقب ماندگی کشور است را شاهد نباشیم.

نماینده مردم ماهشهر مطرح کرد: مجلس عملا تا خرداد ماه 1399 برقرار  و مسئولیت دارد و باید پاسخگوی تکالیف قانونی خودش باشد. مجلس دهم همانند سایر دوره‌های گذشته موفقیت و ناکامی داشته است. در مجلس دهم کارهای بسیار خوبی انجام شده است مانند برنامه ششم توسعه، برنامه‌های سالیانه و موضوعات خاصی مثل منع به کارگیری بازنشستگان، بحث رتبه‌بندی معلمان و رفع موانع تولید.

این عضو کمیسیون انرژی اظهار کرد: مجلس دهم از اهرم‌های قانونی خود در مقاطع مختلف خوب استفاده کرده است. مجلس تابع یک خرد جمعی و یک نظر آرا اکثریتی است، به هر حال نقطه نظرات همکاران متفاوت است.

گلمرادی گفت: به عنوان یک فرد کاملا مستقل صادقانه عرض کنم وضعیت موجود کشور ماحصل عملکرد جناح‌های چپ و راست بوده یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، یعنی کشور برایند عملکرد اینها این شده است. هر دو طیف باید پاسخگو باشند و زیر سوال هستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: