«مهدی مطهرنیا»، کارشناس روابط بین الملل، در پاسخ به این پرسش که با توجه به فضای حاکم بر روابط ایران و آمریکا، تبادل زندانی‌ها ادامه دارد، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: ایالات متحده آمریکا یک کشور پیشرفته و مدرن در ارتباط با ادبیات سیاسی است. در این کشور از منظر عمل‌گرایی به اهداف روابط بین‌الملل و سیاست خارجه پرداخته می‌شود و در پرتو این عمل‌گرایی بر آن است که زمینه‌های رسیدن به اهداف تعریف شده ملی خود را فراهم کند. در سپهر گفتمانی حاکم بر رفتار و کنش ایالت متحده امریکا دست‌یابی به اهداف از حداقل تا حداکثر مدنظر است و به این ترتیب، هرگونه تمایل به مذاکره که موجب ایجاد فضای رسیدن به اهداف آمریکا شود بر هررفتار و کنش دیگری ارجحیت دارد اما هر گونه رفتار و کنشی در وضعیت‌های گوناگون به معنای آن نیست که امریکا از اهداف دیگر خود دست کشیده و در هدف‌گذاری خود متوجه ایجاد فضایی باشد که همه اهداف خود را برای رسیدن به یک هدف یا موفقیت زودهنگام نادیده بگیرد.

او با تاکید بر سلطه فضای ایدئولوژیک در سیاست خارجی ایران تصریح کرد: برخلاف نظام جمهوری اسلامی ایران که هدف‌گذاری در روابط بین الملل و سیاست خارجه از پائین‌ترین تا بالاترین نقطه هرم بر محوریت ایدئولوژی حاکم است و دیگر سطوح در چارچوب گذاره‌های ایدئولوژیک معنا می‌یابند و به تبع با یک گام حداقلی به دنبال رسیدن به حداکثرها در همان زمان و دریافت پاسخ مثبت به همه خواسته های خود از طرف مقابل است، آمریکایی‌ها به دنبال مذاکره حتی در زمان تعارض و به‌خصوص حتی در زمان جنگ هستند و مذاکره را به معنای سازش یا عقب نشینی در زمان تعارض و جنگ محسوب نمی کنند. در حالی که در ایران بر مبنای نگرش‌های ایدئولوژیک هر گونه مذاکره و ارتباط میان نخبگان حاکم ایران با آمریکا به معنای سازش و به تبع آن در نهایت به معنای خیانت ثبت و به این ترتیب کنش گران عرصه دیپلماسی را نیز با چالش مواجه می‌کنند.

مطهرنیا با اشاره به اینکه «آمریکایی‌ها از مذاکره به عنوان بهترین روش برای دست یابی به اهداف تعریف شده در سیاست خارجی بهره می‌برند» خاطرنشان کرد: در زمان اوباما تبادل زندانی ها براساس دادن پول به ایران و به تعبیر ترامپ باج‌دهی دولت اوباما به تهران صورت گرفته در حالی که مبادله‌ای که اکنون صورت گرفته یک مبادله پایاپای بدون در نظر گرفتن دادن باج‌های مورد نظر دولت ترامپ به تهران و بر اثر فشارهای ناشی از تحریم ‌های کمرشکن آمریکا انجام شده است. لذا آمریکا می‌گوید ما می‌توانیم با یکدیگر مذاکره کنیم و من قواعد مذاکره و ویژگی‌های مذاکره را را به ایران دیکته می‌کنم.

خبرنگار: فرشته صائمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: