به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در خبر نشریه وال استریت ژورنال آمده است که عربستان سعودی تلاش می کند آرام آرام موانع ارتباط با ایران  و دیگر مخالفانش در منطقه را از میان بردارد و با آن ها ارتباط برقرار کند.

این مهم از آنجا دنبال می شود که مقامات سعودی به شدت نگران خطراتی هستند که اقتصاد وابسته به نفتشان را تهدید می کند.

تمایل جدید پادشاهی سعودی به روابط بهتر با رقبای منطقه ای ناشی از پرسشی است که اخیرا ذهن مقامات سعودی را به خود مشغول ساخته سئوال این است "عربستان در مواجه با تهدیدات چه مقدار از حمایت امریکا و دیگر متحدانش برخور دار است؟"

یکی از مقامات سعودی که خواسته نامش فاش نشود به وال استریت ژورنال گفت: "حملات به تاسیسات آرامکو رویه پیشین را تغییر داد و امیدواریم با ایران به توافق برسیم."

همچنین یک مقام امریکایی می گوید: سعودی ها به درستی فهمیده اند که باید ضمن کاستن از چالش هایی که در چند جبهه با آن روبه رو هستند، همزمان با عرضه سهام آرامکو در بازارها با ایران نیز تعامل کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: