«محمد کیانوش‌راد»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره  تحلیل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در خصوص انتخابات زودرس ریاست جمهوری به خبرنگار سیاسی برنا گفت: تحلیل برخی از اصلاح‌طلبان  درباره استعفای روحانی، هرچه باشد، با تهمت‌های افراطیونِ مدعیِ اصول‌گرایی نسبتی ندارد. دلیل عمده آنکه اگر اصول‌گرایان افراطی و دولت پنهان، مخالف استعفا هستند، پس اجازه دهند تا دولت روحانی در مورد سیاست خارجی و داخلی تصمیم‌گیری کند.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: گروگان گرفتن لوایح دولت، یعنی لوایحی که به رفع موانع اقتصادی دولت در عرصه جهانی منجر می شود، معنایی جز زمین گیر کردن و بی اثر کردن اقدامات دولت ندارد.

کیانوش راد با اشاره به اتهام زنی اصولگرایان به اصلاح‌طلبان در این خصوص، تصریح کرد: افراطیون مدعی اصول‌گرایی در حالی که خود با جدیت دنبال به زیر کشیدن دولت بودند و به اقرار خودشان - از جمله ذالنوری - نماینده قم ، ماموریت داشته‌اند، حالا می خواهند نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی کند و به برخی اصلاح طلبان تهمت وابستگی می‌زنند. 

او افزود: اگر زمین زدن و ناکارآمدن کردن دولت، اقدامی امریکایی - صهیونیستی است، آنگاه امریکایی تر از افراطیون اصول‌گرا کیست؟ 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توضیح وجه افتراقی تحلیل اصلاح‌طلبان و برخی از اصولگرایان، اظهار کرد: افراطیون به ناکارامدکردن دولت می اندیشند و برخی از دوستانِ پیشنهاد دهنده، به کارامد کردن نظام و حل موضوع حاکمیت دوگانه در اداره امور کشور می اندیشند . تفاوت این دو از زمین تا آسمان است.

کیانوش راد با تاکید بر اینکه استعفای روحانی را از نقطه نظر واقع‌بینانه و منافع ملی درست نمی‌دانم، گفت: اگر اطمینان بود که دولت پنهان فعلی با یک‌دست شدن، وضع کشور را بهتر می‌کند، باز هم حرفی نبود و یا اگر مطمئن بودیم با استعفای روحانی و انتخاب اصلاح‌طلبی دیگر، حاکمیت متوجه می‌شود و عبرت می‌گیرد، باز هم استعفا، جای تامل داشت . مسئله این نیست که مجددا اصلاح طلب یا اصول‌گرا بیاید، متاسفانه هر دو فرض نتایج یکسان یا بدتری را به دنبال دارد.

این فعال سیاسی ‌اصلاح‌طلب با طرح این سوال که با استعفا و برگزاری انتخابات زودرس هم مگر مشکلی حل می‌شود، تصریج کرد: اگر خاتمی و یا هرکس دیگری هم فرض کنید کاندیدا و احیانا تایید صلاحیت شود و احتمالا در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت، رای هم بیاورد، باز هم همین آش و همین کاسه است. مشکلات و بن بست‌ها و محدودیت‌ها بیش از آن تصورات و برنامه‌هاست. فعلا همین فرصت را باید غنیمت شمرد.

او در پایان اظهار کرد: تنها راه واقع بینانه فعلی، مبارزه و مقامت مدنی و سیاسی است.

خبرنگار: مهناز براتی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: