به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به گزارش تارنمای آمریکایی هیل، این نظرسنجی نشان می دهد که ۵۶ درصد از پاسخ دهندگان آمریکایی آفریقایی تبار گفته اند که به حمایت از سندرز  و ۵۴ درصد به حمایت از بایدن فکر می کنند.

این نتایج حکایت از آن دارد که ۳۳ درصد از آمریکایی های آفریقایی تبار گفته اند قصد رای دادن به سندرز را ندارند و در مقایسه ۲۴ درصد گفتند که به دنبال رای دادن به بایدن نیستند.

این نتایج نشان می دهد که سندرز هم در صورتی که به عنوان نامزد دموکرات ها در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور  آمریکا رقابت کند می تواند همچنان مورد حمایت آمریکایی های آفریقایی تبار باشد هر چند که بیشتر نظرسنجی ها نشان داده که حمایت از بایدن نزد آمریکایی های آفریقایی تبار در رقابت های اولیه انتخاباتی افزایش داشته است.

نتایج موسسه ایپسوس و وایس که در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۰ دی (۸ تا ۱۰ ژانویه) انجام شده حکایت از آن دارد که در بین آمریکایی لاتین تبار  ۴۷ درصد می گویند که به فکر رای دادن به سندرز و ۳۷ درصد می گویند قصد رای دادن به بایدن را دارند.

«کریس جکسون» قائم مقام موسسه آیپسوس گفت: با وجودی این که سندرز اغلب سوسیالیست و لیبرال افراطی توصیف می شود، حمایت از او نزد اقلیت آمریکایی ها اگر نگوییم بیشتر از دیگر نامزدها است دستکم به اندازه آنها است.

این نتایج نشان داد  آمریکایی های آفریقایی تبار بیشتر از سایر رای دهندگان انگیزه کنار گذاشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از قدرت را دارند و ۲۵ درصد از  آنها می گویند این بزرگترین دلیل آنها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است. در مجموع ۳۷درصد آمریکایی خلع ترامپ از قدرت را انگیزه اصلی خود برای شرکت در انتخابات آتی عنوان کرده اند.

در این  نظرسنجی از جامعه نمونه در سطح ملی استفاده شده است و نظرسنجان هشدار داده اند که از پاسخ دهندگان  درباره انتخابات سراسری سوال کرده اند اما باور دارند آنها به این پرسش بر اساس نامزد ترجیحی خود در انتخابات اولیه پاسخ داده اند.

این  نظرسنجی از میان دو هزار و ۱۳ فرد بالغ آمریکایی شامل ۷۸۴ سفیدپوست، ۵۸۵ آمریکایی آفریقایی تبار و ۵۷۷ لاتین  تبار انجام شده است.

۱۳ آبان ۹۹ مصادف با سوم  نوامبر ۲۰۲۰ پنجاه و نهمین انتخابات چهار سال یک بار ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برای انتخاب رئیس جمهور به همراه معاون او برگزار خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: