به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا, بهرام قاسمی, سفیر ایران در فرانسه در توییتر نوشت: هیچ خردورز سیاسی آشنا به مباحث برجام تردیدی ندارد که این تفاهم تنها و یگانه راه حل ممکن تلقی می گردد. طرح مذاکرات مجدد به هر دلیل صرفا اقدامی بهانه جویانه برای توجیه  ناتوانی و بدعهدی طرفهای اروپایی است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: