به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا, الیوت انگل رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: گزارش ارسالی دولت به کنگره درباره حمله به (سردار) سلیمانی با ادعای دروغین رئیس جمهوری مبنی بر جلوگیری از حمله قریب الوقوع علیه نیروها و سفارت آمریکا، مغایرت دارد.

او افزود: دولت گزارشی را با موازین قانونی به کنگره ارسال کرده است که توجیهات قانونی و سیاسی آن را برای حمله هوایی که منجر به کشته شدن ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی شد، اعلام کرده است.

او ادامه داد: توضیحات دولت در این گزارش هیچ گونه تهدید قریب الوقوع را ذکر نمی کند و نشان می دهد که توجیهی که رئیس جمهوری به مردم آمریکا ارائه داد غلط  بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: