به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این نشست پیشنهاد ستاد ملی زن و خانواده در زمینه شاخص‌های خانواده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ضمن تایید ضرورت وجود شاخص و خانواده مقرر گردید اعضای ستاد نظرات خود را در خصوص محورها و مولفه‌های مرتبط با شاخص‌های خانواده به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه دهند تا در جلسه بعدی ستاد مورد تصویب قرار گیرد.

دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این جلسه گزارشی از روند تصویب و اجرای مصوبات نشست قبلی ستاد ملی زن و خانواده در خصوص شاخص‌های عدالت جنسیتی، نشاط و تندرستی زنان و دختران و آموزش‌های خانواده ارائه داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: