«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در ارتباط با «تلاش دولت اوکراین و کانادا برای ارائه پرونده ایران به دادگاه بین‌الملل درباره حادثه هواپیمای اوکراینی» گفت: امیدواریم کمیته تحقیق مشترک زودتر به نتایج لازم برسد و تحقیقات دقیق را ارائه کند. تحقیق کمیته مشترک مورد اتکاست و می‌تواند مانع ارسال پرونده ایران به دادگاه بین‌المللی، شود. 

او ادامه داد: امیدواریم بخش‌های فنی و تخصصی در چارچوب کمیته مورد نظر، به نتیجه مورد قبول ایران و کشورهای مرتبط با این ماجرا، دست یابد. مبنای ایکائو گزارش فنی کمیته تحقیق مشترک است و با همکاری در چارچوب کمیته تحقیق مشترک امیدواریم، نقایص رفع شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در چارچوب کمیته مورد نظر اگر گزارش فنی در رابطه با علل حادثه مطرح شود، گزارش قابل اتکاست و ایکائو از آن پیروی می کند و مراجع بین المللی دیگر علل الاصول از آن گزارش عدول نمی کنند. این سنت و رویه در ایکائو همیشه این را نشان داده است.

او مطرح کرد: کار کمیته بسیار مهم است امیدواریم از آنجا نتیجه بگیریم زیرا با حاصل شدن نتیجه درست و تحقق دقیق، اینگونه مسایل دیگر اصلا مطرح نمی شود.

جنیدی در رابطه با شکایت دولت کانادا از ایران برای پرداخت غرامت به مبلغ 1/5میلیارد دلار گفت: دولت کانادا از ما شکایت نکرده است. تعدادی وکیل از ما شکایت کرده اند آنها پیش فرض هایی دارند که اثبات شده نیست. چون حقوقی هستم دقیق باید حرف بزنم. ارزیابی دقیقی نمی توان از این شکایت داشت.

او در پایان گفت: دیدگاه دولت این است که در چارچوب مدنظر و براساس تلاش‌های لازم، جبران خسارت زیان دیدگان، رفتار مساوی با همه زیان دیدگان و قربانیان این ماجرا و حداکثر حمایت مقدور از آنها، صورت گیرد. اگر به این نحو انجام شود نیازی به این مسایل و نگرانی‌ها نیست.

خبرنگار: رستمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: