«رضا پریزاد»، کارشناس جامعه‌شناس سیاسی و مدرس دانشگاه، در خصوص منشا بی‌اعتمادی شکل گرفته در جامعه به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در رابطه با اینکه امروزه بی‌اعتمادی سیاسی شکل گرفته و دامنه بسیار گسترده‌ای در جامعه پیدا کرده است، شکی وجود ندارد که در این راستا نقش و عملکرد گروه‌های رقیب را نمی‌توان نادیده گرفت. اگرچه در همه جوامع همواره گروه‌های رقیب و اپوزیسیون وجود دارند.

پریزاد با تاکید بر اینکه بی‌اعتمادی از گذشته شکل گرفته است و تا امروز پیش رفته است. ابراز کرد: در دولت گذشته رئیس جمهور در سازمان ملل حضور پیدا می‌کند و بعد از واژه هاله نور استفاده می‌کند، که بعد از آن همان رئیس جمهور در پاسخ به چالش‌هایی بوجود آمده به دلیل استفاده از این عبارت، می‌گوید هاله نور کجا بود؟!

این مدرس دانشگاه تکذیب‌ها را یکی از آفات اعتماد دانست و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات تکذیب‌هایی است که صورت می‌گیرد. هر چه میزان تکذیب‌ها شیوع و گسترش یابد، بی‌اعتمادی در جامعه هم بیشتر می شود. 

پریزاد در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با بیان اینکه « گروه‌های رقیب قصد جدل با دولت کنونی دارند و می‌خواهند آن را ناکارآمد جلوه دهند» یادآور شد: در کشورهای توسعه یافته گروه های بازنده و رقیب‌ها در راستای تخریب دولت به این صورت عمل نمی‌کنند، آنها انتقاد می‌کنند و سعی می‌کنند ناتوانی‌ها و ناکامی‌های خود را در راستای کسب قدرت بازسازی کنند که بتوانند در آینده قدرت را در دست، بگیرند.

این جامعه‌شناس سیاسی بیان کرد: اما در طول این 41 سال گروه‌های رقیب به جای بازبینی عملکرد ضعیف خود و بررسی علل شکست همه تلاش خود را برای تخریب جریانی که دولت را در درست دارد؛ به کار می‌برند. در واقع این رفتارها یک بی‌اخلاقی سیاسی است که در نتیجه نبود، احزاب مستقل و آزاد به وجود آمده است.

پریزاد در رابطه با راه‌حل بازگشت اعتماد به جامعه افزود: مهم‌ترین راه حل بازگرداندن اعتماد از دست رفته در جامعه، صداقت است. به عبارت دیگر اعتماد با صداقت باز می‌گردد اگرچه زمان‌بر و طولانی می شود.

این جامعه شناس سیاسی محدود کردن دامنه مصلحت را یکی دیگر از راه‌حل‌های بازسازی اعتماد دانست و تبیین کرد: چنانچه شفافیت را یک دایره درنظر بگیریم و در کنار آن دایره مصلحت را قرار بدهیم، هر اندازه که دامنه مصلحت بزرگتر شود شفافیت کوچک‌تر و کمرنگ‌تر می‌شود. 

خبرنگار: فرشته صائمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: