«بهروز بنیادی»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم کاشمر، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با اینکه "آیا کرونا یک حمله بیولوژیک است" گفت: در این رابطه نظر فرد اهمیتی ندارد آنچه که حایز اهمیت بوده، نظر محققان و دانشمندان است. تاکنون بررسی هایی که صورت گرفته و مقالاتی که از نظر علمی منتشر شده دال بر این موضوع نیست و کرونا را یک حمله بیولوژیک ندانسته اند اما باید صبر کرد تا تحقیقات ادامه یابد. بایستی منتظر ماند تا متخصصین حوزه ویروس شناسی و کسانی که در آزمایشگاه های معتبر در حال فعالیت هستند، نظر نهایی را ارایه دهند.

او ادامه داد: مسئولین نظامی هم تاکنون بر اساس احتمال، نظر خود را مبنی بر حمله بیولوژیک دانستن کرونا مطرح کرده اند و بر آن مبنا هم تمهیداتی را برای محافظت از جامعه و کشور فراهم کردند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس بیان کرد: کسی به طور قطع نمی پذیرد که کرونا یک حمله بیولوژیک است اما باید منتظر تحقیقات تکمیلی دانشمندان در کشورهای، مختلف ماند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: