به گزارش گروه سیاسی برنا، کاظم غریب آبادی سفیر کشورمان نزد سازمان های بین الملی در وین در پاسخ به ادعای بولتن دانشمندان اتمی عنوان داشت:  فعالیت های بازرسان در ایران می تواند بدون هیچ محدودیتی ادامه پیدا کند، مگر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی خود تصمیم دیگری بگیرد.

 شفافیت در برنامه هسته ای ایران در اثر راستی آزمایی و بازرسی نیست، بلکه ریشه در سیاست اصولی ایران دارد. این شفافیت با یا بدون راستی آزمایی نیز باقی خواهد ماند. 

لازم به توضیح است که بولتن دانشمندان اتمی با انتشار مقاله ای، با احتمال تاثیرپذیری بازرسی های آژانس در ایران در شرایط ناشی از ویروس کرونا، ادعا کرد این موضوع موجب افزایش نگرانی ها از نیات ایران و مخاطرات اشاعه ای خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: