به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عبدالناصر همتی در این یادداشت تاکید کرده است که بانک مرکزی ایران، به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی، برای پشتیبانی از «جهش تولید»، باید به شکل دادن محیطی کمک نماید که سیاست های کلان اقتصادی ، شفاف و پیش بینی پذیر باشند و ریسکها برای سرمایه گذاری و تولید قابل مدیریت باشد.

در این راستا، اولویت های زیر سرلوحه برنامه بانک مرکزی خواهد بود و جزئیات عملیاتی آن نیز بتدریج روشن و اعلام واجرا خواهد شد.

ادامه سیاستهای مهار تورم وکنترل افزایش سطح عمومی قیمتها در حد مقدور

ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانک ها به نحوی که مشخصاً به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی درقالب وامهای جدید اقدام کنند

تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواداولیه و واسطه ای و تضمین افزایش رقابت پذیری اقتصاد و صادرات با کمک به ثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر

توسعه «عملیات بازار باز » و کنترل نرخ سود برای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست های سرمایه گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی

جلوگیری از ورود منابع بانکها به فعالیت های سوداگرانه و تمرکز براجرای سیاستهای احتیاطی بانکها

ادامه اصلاح ترازنامه بانکها، در جهت آزاد کردن منابع آنها برای افزایش لازم در میزان اعتباردهی آنها به سرمایه گذاریها وایجاد زیرساختهای لازم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: