به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، توماس اوپرمان معاون رئیس پارلمان آلمان بر لزوم لغو تحریم های آمریکا علیه ایران به منظور هموار ساختن راه مقابله با همه گیری کرونا در این کشور تاکید کرد.

این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) در گفت  وگو با شبکه ار. ت. ال. (RTL) این کشور:  لغو تحریم ها دست کم باید تا زمانی که ایران از نظر اقتصادی قادر باشد که بر وضعیت بحرانی موجود فائق آید، ادامه داشته باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: