به گزارش خبرگزاری برنا ، با تلاش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر 4نفر از اعضای یک باند حرفه ای سرقت های به عنف که در پوشش خودروهای مسافرکش تلفن همراه، طلاجات و وجوهات نقد را از شهروندان زورگیری می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

اعضای این باند حرفه ای سرقت در بازجوئی های به عمل آمده و مواجهه حضوری با تعدادی از مالباختگان تا کنون به 13 فقره سرقت به عنف در سطح شهرستان ایرانشهر اعتراف کرده اند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: