به گزارش خبرگزاری برنا ، گنجعلی با اشاره به اینکه برداشت گندم در سطح استان در حال انجام است گفت: بنابر آخرین آمار تاکنون بیش از ۲۶ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری و حدود ۹۴ درصد وجه گندم به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

گنجعلی  از روند مساعد پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر ۴۸ ساعت پس از خرید وجه گندم خریداری شده را پرداخت می‌کند که کشاورزان از این موضوع رضایت کامل دارند و انتظار می‌رود تا پایان فصل برداشت، روند پرداخت به همین روال باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: