به گزارش خبرگزاری برنا ، احمدعلی موهبتی در بازدید از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان اظهار داشت: گزارش‌های آماری باید همراه با تحلیل‌های آماری ارائه شود تا تحلیل‌های آماری در کنار گزارش‌های آماری در تصمیم‌گیری‌های مسؤولان لحاظ شود.

وی با مهم برشمردن تجمیع آمار و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان گفت: با تجمیع آمار مربوط به دستگاه‌های اجرایی در این سازمان؛ اطلاعات یکپارچه و اصلاح می‌شود که بیانگر وضعیت واقعی یک واحد یا مجموعه خواهد بود.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: تصمیماتی که بر اساس این آمار گرفته می‌شود از میزان انحراف و خطای کمتری برخوردار خواهد بود.

وی با بیان اینکه سالنامه‌های آماری هر پنج سال گردآوری و بروز می‌شوند، بهره‌گیری از اطلاعات و آمار مندرج در این سالنامه‌ها را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها خواستار شد.

موهبتی افزود: سندهای خوبی در سیستان و بلوچستان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شده که برای نتیجه گیری بهتر، اطلاعات و آمارهای این سندها به صورت مستمر بروز رسانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سرشماری نفوس و مسکن هر پنج سال یک بار در سطح کشور انجام می‌شود، اظهار داشت: متأسفانه در برخی حوزه‌ها بویژه حوزه روستاها اطلاعات واقعی ثبت نمی‌شود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر صحت سنجی آمار نظارت و دقت بیشتری داشته باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان رفع خلاءهای اطلاعاتی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف را خواستار شد و گفت: نیاز سنجی آمار باید متناسب با شرایط هر منطقه صورت گیرد و ارائه اطلاعات نیز صرفاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان مرجع اعلام آمار و اطلاعات ارائه شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: