به گزارش خبرگزاری برنا ،  رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در این مدت 6 نفر هم بر اثر این بیماری فوت کرده اند.
سید محمد هاشمی شهری افزود: از تعداد موارد مثبت آزمایشگاهی کرونا هفت هزار و 510 بیمار مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، هزار و 596 مورد مربوط به زابل و دو هزار و 440 مورد مربوط به ایرانشهر است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: