به گزارش خبرگزاری برنا ، فرمانده پایگاه دریایی چابهار گفت: پنج شناور ترال صید ماهی که در نزدیکی سواحل بندر چابهار مشغول صیادی بودند توقیف شدند.

سرهنگ ورمزیار  فرمانده پایگاه دریایی چابهار  ، گفت:  این پنج شناور که  در 10 مایلی اسکله بریس این بندر با مجوز‌های صیادی زیر دوازده مایل مشغول صیادی بودند در یک عملیات از سوی نیرو‌های این پایگاه توقیف شدند .
 
سرهنگ ورمزیار با اشاره به اینکه این شناورها ایرانی و هر کدام ۷۰ تا ۸۰ تن صید داشتند، افزود: بر خلاف تعهد این شناور‌ها به شیلات با صید به روش ترال اکوسیستم دریای این منطقه را نیزمورد آسیب قرار دادند و کارشناسان شیلات در حال بررسی موضوع هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: