پنجاه و چهارمین نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت با رسانه های جمعی سیستان و بلوچستان برگزار شد.

لینک کوتاه خبر