به گزارش خبرگزاری برنا ، رییس شورای شهر ایرانشهر به اتهام هشت فقره جعل مصوبات شورای شهر و هشت فقره استفاده از سند مجعول و سو استفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد.

متهم با قرار تامین مناسب در اختیار اداره اطلاعات قرار دارد، یکی از مصوبات جعلی این متهم تغییر نام خیابان شهید سجادی به محمود زهی بوده است که شخص مزبور در قیدحیات است.

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: