به گزارش خبرگزاری برنا ، دکتر سید محمد هاشمی شهری، در بازدید از بیمارستان ایرانمهر سراوان اظهارکرد: با راه اندازی بیمارستان ایرانمهر سراوان شاهد خدمات درمانی گسترده به مردم این مناطق خواهیم بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: تکمیل، تجهیز و راه اندازی بیمارستان ایرانمهر یکی از گام های بلند دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مسیر تحقق عدالت در سلامت است

وی بیان کرد: یکی از نیاز مندی های مهم این بیمارستان تامین کادر درمانی این بیمارستان بویژه کادر پرستاری است که قطعا  بزودی حل خواهد شد.

دکتر هاشمی شهری از همه کسانی که در راستای توسعه و تجهیز این مرکز درمانی تلاش کرده اند تقدیر کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: