به گزارش خبرگزاری برنا ، علیرضا جلالزایی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: با رایزنی ها و اقدامات انجام شده مجمعی با عنوان مجمع خیرین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچون مجمع های خیرین مدرسه ساز و پزشکی شکل گرفت.

وی بیان کرد: این اقدام برای اولین بار در کشور از سیستان و بلوچستان آغاز شد، برای این کار قرار شد حسابی با اساسنامه کامل تعریف شود و عده ای از اعضا و افرادی در این مجمع حاضر باشند که حق امضا و برداشت دارند و پول به این حساب واریز شود.

به گفته این مقام مسئول، هنگامی که اساسنامه تکمیل و حق برداشت و امضاها مشخص شد بر اساس اولویت، تقدم و تمکن در حوزه سیستان و بلوچستان این مجمع خیرین کار خود را ادامه خواهد داد.

جلالزایی اظهار کرد: مبالغی که در این مجمع جمع آوری می شود برای بهبود و آبادانی گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی منطقه استفاده می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: چشم انداز این کار را روشن می بینم، زیرا سبب می شود زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری، صنایع دستی و دیگر موارد مربوط به میراث فرهنگی که می تواند با کمک و مشارکت همه جانبه مردم توسعه یابد را رونق دهد.

وی گفت: این مجمع می تواند به عنوان بازو اهرم کمکی به دولت که بودجه های کمی دارد یاری برساند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: