به گزارش خبرگزاری برنا،  استاندار درجلسه ستاد راهبردی اقتصادمقاومتی گفت مسولان دستگاههای اجرایی گزارش پیشرفت کار را مناسب وبموقع ارایه دهند.

موهبتی ادامه داد درصورتیکه روند اجرای طرحها مناسب باشد جذب باقیمانده اعتبارات سرعت گرفته وبا اجرای طرحهای اقصادمقاومتی وجهش تولید تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیز سرعت می گیرد.

عرب اول رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان هم گفت استان ما در تصویب وتخصیص اعتبارات مربوط به طرحهای اقتصاد مقاومتی وجهش تولید در سال 1400رتبه نخست کشور را بدست آورده است.

وی ادامه داد براین اساس از هزار و 93 میلیارد تومان اعتبارات طرحهای جهش تولید توانستیم برای 37 طرح بالاترین رقم را ازمنابع استانی بگیریم که تاکنون 195 میلیارد تومان آن تخصیص یافته وبقیه آن هم در ادامه گزارش کار سازمانها وادارات مربوطه تخصیص می یابد.

وی همچنین گفت در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز بالاترین طرحهای تصویبی با 51 طرح در کشور داشتیم و با اجرای طرحهای مختلف حوزه آب ، کشاورزی ، راه و دیگر طرحهای زیر ساختی ،تولیدی واشتغالزایی گام بزرگی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در استان نیز برداشته می شود.

در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی مدیران دستگاههای اجراکننده طرحهای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی استان به ارایه گزارش از روند اجرای طرحها مهم این حوزه ونیازهای پیش رو برای اتمام طرحهای در دست اجرا پرداختند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: