به گزارش خبرگزاری برنا ، استاندار در این بازدید  از چند پروژه مهم عمرانی شهرستان خاش از قبیل 8 تونل راه آهن خاش تا ایرانشهر ، ایستگاه راه آهن خاش، پروژه گازرسانی خاش و فرودگاه در حال بازسازی بازدید کرد .

موهبتی استاندار سیستان وبلوچستان گفت : این 8 قطعه شامل 4 قطعه چابهار به ایرانشهر است و بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 4 قطعه ایرانشهر تا خاش نیز پیشرفت هایی داشته اما پیشرفت کمتری دارد.

وی گفت قطعه 5 و 6 در محدوده خاش است و بیشترین سختی برای احداث را دارد، چراکه بیش از 17 کیلومتر تونل و 17 کیلومتر پل بزرگ را باید احداث کرد .

وی همچنین گفت این پروژه از ابتدا تا کنون 2900 میلیارد تومان هزینه داشته و فقط 1900 میلیارد تومان در سال 99 تزریق شده است.

وی ادامه داد : در بحث بزرگراهی ما در حال حاضر 20 قطعه بزرگراه در استان را انجام می دهیم. در سال 99 بیش از 135 کیلومتر بزرگراه در استان افتتاح شد و هدف گذاری ما در سال 1400 در زمینه بزرگراهی 200 کیلومتر است که 120 کیلومتر آن تا هفته دولت به بهره برداری  می رسد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: