محمود رضا امیاری در گفت و گو با خبرنگار برنا اظهار داشت: 12 زورخانه در استان سیستان و بلوچستان ویژه ورزشکاران رشته پهلوانی فعال است که ورزشکاران و علاقه مندان رشته های ورزشی پهلوانی ضمن انجام فعالیت های ورزشی در این زورخانه ها، آموزش های لازم را نیز فرا می گیرند .

وی افزود: بیش از 200 نفر ورزشکار در این رشته مشغول فعالیت هستند و تعداد  20  مرشد با سابقه و پیش کسوت در زورخانه های استان، همراهی با ورزشکاران و حفظ میراث کهن ایران زمین را برعهده دارند.

وی درباره انواع ورزش های باستانی فعال در زورخانه های استان گفت: ورزشکاران زیرپوشش این هیات در بخش های کشتی پهلوانی، ورزش زورخانه ای گروهی، هنرهای فردی و مسابقات مرشدی فعالیت می کنند.