به گزارش خبرگزاری برنا ، دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در این سمینار اظهار کرد: علیرغم کمتر توسعه یافتگی استان با همت و تلاش مسوولین ، تیم های سلامت دانشگاه و مشارکت خوب مردم ، در برنامه حذف مالاریا دستاوردهای خوبی داشته ایم.

معاون بهداشتی دانشگاه تصریح کرد: در بیست سال گذشته 52 هزار مورد مبتلا به مالاریا در استان وجود داشت که با تدابیر مسئولین،.همت وپشتکار کارشناسان ومشارکت خوب مردم درپایان سال 94 در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان این رقم به 287 مورد کاهش پیدا کرده است .

وی ادامه داد: مالاریا مهمترین بیماری انگلی و یکی از مسائل  مهم بهداشتی استان و تعدادی از کشورهای گرمسیری دنیاست که بر اساس اهمیت آن ،راهکارهای پیشگیری و کنترل اپیدمی  های مالاریا با توجه به ترددهای مرزی و  ورود مهاجرین بیگانه  از مرزهای شرقی، بررسی گردید و بر حساس سازی تمامی نیروهای محیطی بر استفاده بهینه از ابزار کار موجود (کیت تشخیص سریع مالاریا ، آموزش استفاده از پشه بندهای آغشته به حشره کش )، درمان صحیح و سریع براساس دستورالعمل درمان  مالاریا در جمهوری اسلامی ایران تاکید گردید.

طباطبایی خاطرنشان کرد: هزینه های تشخیص ودرمان مالاریا در مناطق مالاریا خیز رایگان است ولازم است مردم با تیم های سلامت همکاری لازم داشته باشند.