به گزارش خبرگزاری برنا ، زهرا اربابی در جلسه بررسی روند اجرای طرح پرورش ماهی در قفس و مشکلات واحدهای فرآوری آبزیان شهرستان چابهار و کنارک اظهار کرد: همکاری و حساسیت همه دستگاهها در  اجرای پروژه پرورش ماهی در قفس با توجه به اینکه از طرحهای اقتصاد مقاومتی است، باید با حساسیت بیشتر انجام شود.

وی با تأکید بر همگرایی دستگاها و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای لازم جهت اجرای پروژه پرورش ماهی در قفس بیان کرد: ارگانهای مربوطه دستگاههای اجرایی از عملکرد و اجرای پروژه ها بصورت جزیره ای و واگرایانه بپرهیزند.

اربابی بر ایجاد 2 شهرک کشاورزی و آبزی پروری در شهرستان های چابهار و کنارک اشاره کرد و افزود: اداره کل شیلات استان با همکاری و حضور فرمانداری های کنارک و چابهار، اداره کل بنادر و دریانوردی، محیط زیست و سایر ارگانهای مربوطه نشست هایی را با جامعه صیادی منطقه درخصوص توجیه وآگاه سازی پروژه پرورش ماهی درقفس برگزار کنند.

مدیر کل شیلات استان سیستان و بلوچستان در این جلسه ضمن بیان اهمیت موضوع و تشریح پروژه پرورش ماهی در قفس از همه ارگان های ذیربط خواستار شد تا شیلات را در اجرای پروژه مذکور یاری کنند.

هدایت اله میر مرادزهی بیان کرد: با پیگیری ها تاکنون 7 شرکت در 4 نقطه جهت اجرای پروژه جانمایی شده و مجوزهای لازم با همکاری ارگان های مربوطه اخذ شده و پرونده هایشان تکمیل و جهت صدور و اخذ سند مالکیت زمین های مورد نیاز برای آنها به امور اراضی استان ارسال شده و در دست بررسی و اقدام است.