به گزارش خبرگزاری برنا ، با رویکرد مثبت و عنایت دولت تدبیر و امید به سیستان و بلوچستان،با حضور هاشمی استاندار و جمعی از مسئولان محلی، صبح امروز آب چاه نیمه چهارم در سطح 45 هزار هکتار از زمین های کشاورزی هامون، نیمروز و بخشی از زابل جاری شد.

70درصد پیشرفت فیزیکی این طرح در دولت یازدهم با صرف بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات  طرح آبیاری تحت فشار در منطقه سیستان انجام شده است.

چاه نیمه ها گودالهای بزرگ طبیعی در منطقه سیستان هستند که برای ذخیره آب مورد نیاز شهرستانهای پنج گانه شمال سیستان و بلوچستان و زاهدان استفاده می شود، آب این منابع یا گودالها از طریق رودخانه هیرمند و بارندگی ها و جاری شدن سیلابهای ناشی از این بارندگی ها که به دشتمال معروف است، تامین می شود.

آب جمع آوری و ذخیره شده در این گودالهای بزرگ که به چاه نیمه های شماره یک، 2، سه و چهار معروفند در سالهای خشکی و قطع جریان آب رودخانه هیرمند، برای مصارف کشاورزی و آشامیدنی شهرها و روستاهای منطقه سیستان و آشامیدنی شهر زاهدان استفاده می شود.

به گفته کارشناسان منابع آبی چاه نیمه های شماره یک، 2، سه و چهار در مجموع ظرفیت ذخیره سازی یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آب را دارد.