به گزارش خبرگزاری برنا ، موسی بهلولی اظهار داشت: با توجه به سودآوری و باردهی خوب درخت زیتون در سیستان، تعداد ۴۰۰ درخت زیتون در مساحت ۷۰۰ متر مربع در دانشگاه کشت تا سرسبزی و آبادانی بیشتری در منطقه ایجاد شود.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان زابل با کاشت و غرس نهال زیتون در دانشگاه به حد خودکفایی رسیده و حتی توانایی صادر کردن به سایر نقاط کشور را نیز داراست.

بهلولی ادامه داد: شمار زیادی از درختان زیتون دانشگاه به مرحله ی باردهی رسیده اند و با توجه به برداشت سالانه ۱۵ تن زیتون از درختان دانشگاه خط تولید روغن زیتون در دانشگاه ایجاد تا از این طریق درآمد زایی برای شهرستان زابل در راستای اقتصاد مقاومتی ایجاد شود.

رییس دانشگاه زابل ابراز داشت: درخت زیتون با شرایط آب و هوایی شهرستان زابل بسیار سازگار بوده و از مقاومت خوبی برخوردار است بنابراین از آن می توان به عنوان یک محصول استراتژیک با درآمدزایی بالا یاد کرد.

بهلولی تصریح کرد: دانشگاه زابل در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و فرامین مقام معظم رهبری در طی سال های اخیر گام های ارزنده ای برداشته است و در این راه هیچ گونه کوتاهی نخواهد داشت.

رییس دانشگاه زابل با بیان اینکه، کاشت محصولات پر بازده که با شرایط محیطی منطقه سازگار باشد در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است ادامه داد: دانشگاه ها باید در راستای خودکفایی و تولید گام بردارند که در این راستا دانشگاه زابل این مهم را به خوبی درک کرده و به مرحله ی انجام رسانده است.