به گزارش خبرگزاری برنا ، عبدالرحیم کردی با اشاره به بهره برداری از شهرک تخصصی خرما درآذرماه امسال تصریح کرد: برای اولین بار در چابهار شاهد بهره برداری از یک شهرک تخصصی خواهیم بود.

وی افزود: در فاز اول این شهرک 50واحد تولید محصولات مختلف از خرما فعال می شوند و سالانه چیزی بالغ بر250هزارتن انواع محصولات مختلف از خرما تولید می کنند.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه محصولات این شهرک علاوه بر نیاز داخل به بازارهای اروپا،روسیه و جنوب شرقی آسیا صادرمی شود،اظهار داشت: این محصولات در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری سواحل مکران که22و23آذر برقرار است عرضه می شوند.

کردی هم چنین از افتتاح شهرک تخصصی برنج درآینده نزدیک خبرداد و تاکیدکرد: این شهرک نیز با16واحد ،برنج خام واردتی از پاکستان را فرآوری کرده و به فروش می رساند.

به گفته مدیرعامل درهریک از واحدهای تولیدی این دو شهرک 60تا70نفر مشغول به کار می شوند و هدف از ایجاد آن ها کاهش قیمت تمام شده است ،چراکه درحال حاظر این واحدها به صورت پراکنده فعالیت می کنند.

کردی با بیان اینکه در این شهرک ها ،آزمایشگاه ها و انبارها متمرکز خواهند بود خاطرنشان کرد: با این کارضایعات محصولات کاهش می یابد و به دلیل متمرکز بودن، ارزش افزودنی خوبی حاصل می گردد.