به گزارش خبرگزاری برنا ، سید محمد تقی حسینی اظهار داشت: همایش بین المللی فرهنگی وهنری (آن شهر،این دریا) باهدف احیا و توسعه پایدار فرهنگی و اشاعه و ترویج فرهنگ غنی و اصیل سیستان با محوریت شهرسوخته  و هامون و توجه به ثبت جهانی آن، اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش درادامه برگزاری نخستین همایش ملی هنر و ادب سیستان که در مهرماه سال گذشته با همیاری و شرکت هنرمندان، شاعران، نویسندگان، اصحاب قلم و اندیشه ، اهالی رسانه ، فعالان فرهنگی ، چهره های تاثیرگزار و مفاخر سیستانی سراسر کشور در خانه هنرمندان ایران و تالار وحدت تهران برگزار می شود.

دبیر همایش فرهنگی و هنری “آن شهر ، این دریا ” بیان کرد: سیستان در طول تاریخ و ازعصر مفرغ به این سوی، مرکز ظهور وآغاز بسیاری ازعلوم، فنون و فرهنگ بوده و به سبب جایگاه اساسی مقوله فرهنگ و هنر، به عنوان  هویت واصالت اقوام وملتها،توجه واهتمام لازم دراین مهم،یقینا چهره فاخر وشایسته این سرزمین زرخیز را برای ایرانیان و جهانیان هویدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این همایش علاوه بر اصحاب فرهنگ و هنر داخلی، سخنرانانی نیز از سایر کشورها از جمله فرانسه و ایتالیا با نگاه تخصصی به شهرسوخته و نخستین انیمیشن دنیا، حضورخواهند داشت.

حسینی گفت: مجری برگزارکننده این همایش موسسه فرهنگی وهنری دارالفنون زابل است.

منبع : نی زار