به گزارش خبرگزاری برنا ، این طناب زن ایرانی در حاشیه ثبت این رکورد  گفت: تاکنون در تمرینات خود رکورد گینس را نیز جابه جا کرده ام اما به دلیل تحریم ها، هزینه بالا و نبودحامی( اسپانسر) نتوانستم آن را به ثبت برسانم.

وی اظهار داشت: رکورد جهانی گینس در یک ساعت 12 هزار و 450 عدد طناب است که تاکنون توانسته ام در یک ساعت 13 هزار و 150 طناب بزنم در حالی که رکورد ایران 10 هزار و 800 عدد است.

نیکنام 2 هزار عدد طناب در 10 دقیقه، 140 عدد طناب یک پا در 30 ثانیه، 26 هزار عدد طناب زنی در 2 ساعت را از جمله رکوردهای خود عنوان کرد.

وی حمایت ویژه از سوی مسئولان را خواستار شد و گفت: ثبت رکورد در گینس افتخاری برای ایران، منطقه سیستان و دانشگاه زابل خواهد بود.

دانشجوی دانشگاه زابل از حمایت های این دانشگاه در سه سال اخیر قدردانی کرد و افزود: اگر حمایت مسئولان این مرکز آموزش عالی نبود نمی توانستم 2 رکورد ایران را به نام خودم، دانشگاه زابل و منطقه سیستان ثبت کنم.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه زابل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ثبت این رکورد را تایید کرد.

علی میر اظهار داشت: پس از دعوت دانشگاه زابل از نماینده وزارت ورزش و جوانان برای ثبت این رکورد، شب گذشته با حضور نماینده این وزارتخانه در این برنامه پس از تایید پزشک در خصوص سلامتی این فرد این رکورد توسط ایوب نیکنام از 188 به 234 عدد طناب زنی با یک پا در یک دقیقه ارتقا یافت.