به گزارش خبرگزاری برنا ، مدیر این درمانگاه گفت با کمک افراد خیر ، هزینه درمان در این مرکز بسیار اندک است. 

زهرا صالح پور افزود این درمانگاه  شامل بخشهای مختلفی چون پزشک عمومی ، مامایی، دندانپزشکی،  تزریقات و  جراحی های سرپایی است که به افراد نیازمند خدمات ارائه می کند.
وی گفت در آینده نزدیک بخشهای تخصصی نیز به این درمانگاه افزوده می شود و پزشکان متخصص بکار گرفته خواهد شد. 
در مراسم افتتاح این درمانگاه  مولوی عبدالحمید  اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان با اشاره به روایاتی در خصوص کمک به افراد نیازمند گفت پزشکان از جمله افرادی هستند که توانایی خدمت به افراد بی بضاعت را دارند و می توانند موجب کاهش آلام آنان گردند.