به گزارش خبرگزاری برنا ، فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در مسیر دوراهی گرانچین به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ علی عارف نژاد در ادامه افزود: ماموران در بازرسی از این تریلی ، 24 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع "نفتگاز" کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان با بیان اینکه محموله کشف شده فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، تصریح کرد: راننده خودرو به همراه محموله قاچاق کشف شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.