به گزارش خبرگزاری برنا ، در این اجلاس دو روزه 200 نفر از محققان کشور حضور دارند.

معاون پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری گفت:با توجه به این که در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی هستیم،پنجاهمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با هدف تطبیق برنامه های کاری دانشگاهها برای تحقق برنامه ششم در حوزه علم و فناوری برگزار می شود.
احمدی اجرایی کردن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در توسعه علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی،ماموریت گرا کردن پژوهش ها،تحقق نظام فناوری و نوآوری در راستای دانشگاه کارآفرین و اخلاق علمی و پژوهشی را از دیگر برنامه ها و موضوعات این اجلاس برشمرد.
کردی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر این همایش هم برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزه های کارآفرینی و فناوری واخلاق علمی،جلسه هم اندیشی معاونان پژوهش مناطق دهگانه کشورو بررسی آئین نامه های تحصیلات تکمیلی را از برنامه های دو روزه پنجاهمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها،پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری سراسر کشور عنوان کرد