به گزارش خبرگزاری برنا ،  رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت به همراه رئیس گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و مدیر کل زندانهای استان با حضور در زندان زاهدان از مراکز کار و حرفه آموزی این زندان بازدیدکردند.

 در این بازدید دکتر عزتیان اظهار داشت: تلاش های کارکنان زندانها برای امنیت جامعه و اصلاح و تربیت زندانیان ،از ارزش معنوی بالایی برخوردار است.