به گزارش خبرگزاری برنا ، رئیس دانشگاه پیام نور زاهدان گفت : بیش از 30 ورزشکار در پنج رشته ورزشی کبدی ، خسو خسو ، والیبال ساحلی ، طناب کشی ، و کشتی کج گردان در این رقابت ها شرکت کردند 

اویسی افزود:  با توجه به راه اندازی زمین ساحلی استاندارد در این دانشگاه این جشنواره برای استفاده از ظرفیت و افزایش تجربه دانشجویان در ورزش های ساحلی برگزار شد 
وی تصریح کرد : معتقدیم برگزاری چنین جشنواره هایی به فرهنگ ملی ، هویت ملی و انسجام قومی و مذهبی ما در استان کمک شایانی خواهد کرد .