به گزارش خبرگزاری برنا ، عبدالرحیم کردی با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی منطقه نیز افزود: در آغاز کار دولت یازدهم دارای 30 واحد تولیدی فعال و 69 واحد تولیدی غیرفعال در منطقه آزاد جابهار بودیم، اما امروز شاهد فعال شدن بیشتر واحدهای تولیدی منطقه هستیم و تنها 9 واحد غیرفعال داریم و که به معنی آن است که 60 واحد غیرفعال در دوره دولت یازدهم فعال شده اند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: برنامه دولت یازدهم این بود که ابتدا شناختی از ظرفیت های هر منطقه بدست آورد سپس نیازسنجی برای تامین زیرساخت ها صورت گرفت و با تعریف یک برنامه جامع و مشخص برای هر منطقه، ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد از انسجام و انضباط لازم برخوردار شد .

کردی، شفاف سازی و نظام بودجه ریزی در مناطق آزاد را دستاورد مهم دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: برای اولین بار نظارت بودجه ای شفاف شکل گرفت و مناطق آزاد از این منظر مورد تقدیر سازمان برنامه و بودجه قرار گرفتند .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، یکی از مشکلات مناطق آزاد را وابسته بودن به درآمد کالاهای تجاری عنوان کرد و افزود: دولت یازدهم این وابستگی را کاهش داد و اجازه نداد این درامدها صرف هزینه های جاری شود، بلکه الزام کرد این درآمدها در بخش عمرانی هزینه شود .

وی ادامه داد: دولت یازدهم ماموریت مناطق آزاد را «تولید صادرات محور» تعریف و بر تولیدی تاکید کرد که حاصل آن انتقال تکنولوژی باشد.