به گزارش خبرگزاری برنا ، ‌رضا راحت دهمرده ‌مدیرکل ثبت احوال  استان  ‌افزود: سن ازدواج در استان نیز نسبت به کشور 2 سال کوچکتر است، به طوری که سن آقایان در زمان ازدواج در استان 25 سال و خانم‌ها 21 سال گزارش و ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان در ادامه گفت: 9 نمایندگی در مراکز بیمارستانی استان فعال است به طوری که دسترسی مردم به خدمات ثبت احوال برای ثبت وقایع حیاتی در این مرکز آسان شده است و خانواده‌های نوزادان تازه متولد شده می‌توانند شناسنامه نوزاد خود را کمتر از یک ساعت دریافت کنند.

وی گفت: سیستان و بلوچستان با ثبت به موقع وقایع حیاتی در کشور با آمار 98 درصد به عنوان یکی از استان های پیشگام کشور است.

وی اظهار کرد: با توجه به جمعیت استان به کشور، کمترین میزان طلاق در سیستان و بلوچستان رخ ‌داده است و استان با ضریب 0.7 در هزار کمترین آمار طلاق در کشور را داراست، به طوری که این میانگین در کشور بالغ بر 2.2 است.

دهمرده افزود: بالاترین نسبت ازدواج به طلاق نیز در کشور مربوط به استان است، به طوری که از 16 ازدواج در استان یک ازدواج منجر به طلاق می شود، در صورتی که میانگین کشوری 4 است.

مدیرکل ثبت احوال استان بیان کرد: سیستان و بلوچستان جوان ترین استان کشور است به طوری که 70 درصد جمعیت استان زیر 30 سال سن دارند و می‌طلبد تا مسئولان برای اشتغال، مسکن، تحصیل و ... این قشر برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

وی افزود: برای تعیین تکلیف فاقدین شناسنامه در استان پرونده 7 هزار خانوار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نتیجه آن صدور 23 هزار شناسنامه برای فاقدین شناسنامه در استان بوده است که در طول تاریخ ثبت احوال چنین سابقه‌ای وجود نداشته است.

دهمرده گفت: تلاش ما براین است تا مابقی پرونده ها که در حدود 2 هزار پرونده است را نیز تا پایان سال تعیین تکلیف کنیم که از این تعداد 50 پرونده مربوط به شهروندان مهرستانی است.