به گزارش خبرگزاری برنا ، علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در نشست تودیع و معارفه مشاور جوان استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروزه قابلیت جوانان به مرحله ای از رشد رسیده که خودشان دارند جریان ایجاد می کنند به طوری که مصوبه شورای عالی اداری کشور در خصوص کاهش سن مدیریت و در اختیار قرار دادن ۳۰ درصد از پست ها به بانوان از جمله نشانه های حضور و مطالبه گری این قشر است.

وی افزود: ️جوانان را نباید تنها به انتقاد سوق داد، جوانان باید نظریه پرداز و خلاق باشد به طوری که مسئولان حضورشان را آنچنان لمس کنند که لحظه ای آرام ننشیند.

وی اظهار داشت: انسانیت افراد امروز هدفگذاری شده است و دیگر جنسیت معنایی ندارد و نمی توان میان انسان ها مرزبندی ایجاد کرد و همه باید با داشتن نگاه مسئولانه به مرحله ای از آگاهی برای کسب موفقیت برسند.

وی ادامه داد: ️هنر جوانان باید با اخلاق خوب و روابط عمومی قوی در مسیر جلب توجه افکار منطقه ای و ملی در معرفی ظرفیت های فراوان سیستان و بلوچستان باشد، جوانان باید مطالبه گری را در حوزه قدرت ببرند و فقط محدود به دولت نباشد زیرا هیچ فردی مصون از نقد و پاسخگویی نیست.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: رویکردم به حوزه جوانان مشارکت به شکل جدی، نقد و انتقاد پذیری و تاکید بر قانون گرایی و عدالت اجتماعی است و به طور جدی به این موارد اعتقاد دارم.

هاشمی اظهار داشت: مهارت عده ای تریبون به دست ایفا کردن نقش مطالبه گری فقط برای داشتن حاشیه امن و پاسخگو نبودن است در صورتی که همه باید در مقابل مطالبه گری ها پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: در سفری که به سیستان داشتم در نشست با ائمه جمعه پنج شهر منطقه سیستان سوال کردم وظیفه شما در مقابل مردم چیست، آیا تاکنون موفق شدند یک سرمایه گذار بومی را که در شمال و مرکز کشور سرمایه گذاری می کند به منطقه خودش جذب کنند.

وی افزود: جوانان مسئول جریان سازی در جامعه هستند و شرایط را باید برای بازگشت سرمایه گذاران و نخبگان مستعد به سیستان و بلوچستان فراهم کرد.

وی تاکید کرد: ️امروز دیدی به وسعت همه نقاط شهری و روستایی در سیستان و بلوچستان شکل گرفته که نشست امروز نشان از آن دارد که جوان ساکن در دورترین نقطه استان نیز از شایستگی و توانایی برای اوج گیری برخوردار است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: فعالیت مشاوران جوان نباید فقط معطوف به حوزه شهری شود بر این اساس نیاز است برای حضور در روستاها نیز برنامه ریزی مناسب را در برنامه های خود داشته باشند.

هاشمی افزود: خیلی ها به دنبال این هستند که به هر بهانه ای جوانان را جذب کنند، یک جوان خوب کلید رسیدن به خوبی ها و یک جوان بد باز کننده قفل بدی هاست.

وی گفت: در حوزه اشتغال جوانان در سیستان و بلوچستان کارهای زیربنایی خوبی آغاز شده است و این استان رتبه سوم کشور در جذب سرمایه گذار خارجی را دارد.