به گزارش خبرگزاری برنا ، درمان و آموزش پزشکی در حکم وزیر بهداشت خطاب به دکتر هادی میرزایی آمده است؛ نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل منصوب می شوید.

در این حکم آمده است: از جناب عالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخش های حوزه ماموریت خود و در چهارچوب اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده در دستور کار قرار دهید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در پیامی از خدمات و تلاش های مستمر دکتر علی اکبر نصیری در مدت تصدی مسئولیت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل تقدیر و تشکر کرد.