به گزارش خبرگزاری برنا ، رضا راحت دهمرده اظهار داشت: 97 هزار و 35 واقعه ولادت سال گذشته در سیستان و بلوچستان ثبت شده است.

وی ادامه داد: ولادت های ثبت شده این مدت نسبت به سال 95حدود 118 واقعه افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین در ثبت به موقع وقایع حیاتی در سیستان و بلوچستان در این مدت 1.4 درصد افزایش داشته ایم که این نشان دهنده مراجعه به موقع در مهلت قانونی مراجعان است.

وی با اشاره به ثبت وفات در سیستان و بلوچستان گفت: 15 هزار و 229 واقعه وفات نیز پارسال در این استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال 95، 94 واقعه کاهش داشت.

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ثبت احوال به عنوان متولی ثبت وقایع حیاتی و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور همواره سعی دارد تا با بروز رسانی ثبت وقایع حیاتی آمارهای دقیق از تحولات جمعیتی ارائه کند و این امر جز با همکاری مردم در ثبت به موقع وقایع حیاتی امکان پذیر نخواهد بود.

دهمرده با اشاره به اقدامات ثبت احوال سیستان و بلوچستان گفت: این نهاد در سالهای اخیر با مکانیزه کردن تمامی خدمات خود به سمتی پیش رفته است که تمامی وقایع به صورت آنلاین در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور به ثبت برسد.