به گزارش خبرگزاری برنا ،  محسن کهرازهی گفت: کار برداشت محصول جو در میرجاوه تا نیمه‌های اردیبهشت ادامه دارد.

وی  در ادامه گفت: کار برداشت جو از هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در حال انجام است.

کهرازهی  اظهار کرد: متوسط برداشت این محصول در هر هکتار از مزارع کشاورزی حدود دو تن است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که در پایان برداشت جو از زمین‌های کشاورزی شهرستان بیش از دو هزار تن جو برداشت شود.

مدیرجهاد کشاورزی میرجاوه گفت: میرجاوه از هفت هزار هکتار اراضی زراعی و سه هزار هکتار باغ میوه برخوردار است.