به گزارش خبرگزاری برنا ، مجتبی شجاعی با بیان اینکه بیشتر این افراد در حال عبور از محور‌های مواصلاتی شهرستان دلگان بودند، گفت: افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی توسط نیروی انتظامی شهرستان به مراجع قضایی ایرانشهر معرفی شدند.

وی تصریح کرد: تردد و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه، گذشته از ایجاد مشکلات اجتماعی، امنیتی و بهداشتی، به یک معضل جدی برای بازار کار شهرستان بالاخص نیروی کار بخش کشاورزی تبدیل شده است.

فرماندار دلگان افزود: طرح ویژه دستگیری و طرد اتباع بیگانه شاغل در دلگان و یا اتباع عبوری از محور‌های شهرستان با قوت ادامه دارد و کارفرمایانی که اتباع بیگانه را بکار گیرند، مشمول جریمه و برخورد قانونی می‌شوند.